Medycyna bez granic - Best Doctors

 

 

 

Czym jest organizacja Best Doctors?

 

Jak działa organizacja Best Doctors?

 

Według Badania Konsumenckiego Indeksu Zdrowia - Raport 2014 (Health Consumer Powerhouse), Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Mamy zarówno jeden z najniższych wskaźników przeżywalności pacjentów cierpiących na nowotwory jak również jedną z najniższych, liczbę lekarzy przypadających na 100 tys. mieszkańców. Wszystko to sprawia, że gdy pojawia się choroba, zaczynają się pojawiać bardzo ważne pytania ...

 Czy pytania i wątpliwości są uzasadnione?


Przez ekspertów Best Doctors modyfikowanych jest:

 • 37% diagnoz medycznych
 • 75% procesów leczenia*

To oznacza, że więcej niż co trzecia diagnoza jest nietrafiona
oraz ponad 2/3 procesów leczenia nie jest optymalnych ...

Warto upewnić się, że diagnoza jest prawidłowa,
a proces leczenia optymalny !

 

 

Co zapewnia pakiet AXA "Medycyna bez granic
- Best Doctors"?Druga opinia medyczna
Zapewniamy przygotowanie raportu zawierającego potwierdzenie diagnozy przez światowego eksperta oraz rekomendacje co do dalszego procesu leczenia

Opieka medyczna za granicą
Organizujemy i pokrywamy koszty procesu leczeniaw wybranej zagranicznej placówce medycznej,organizujemy transport i zakwaterowanie

Opieka ambulatoryjna w Polsce
Po powrocie z zagranicy zapewniamy dostęp i pokrywamy koszty ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski

 


Jakie są sumy ubezpieczenia i limity?

 

2 mln euro

 • Suma ubezpieczenia Opieki medycznej za granicą w ciągu całego okresu ubezpieczenia

1 mln euro

 • Limit w ramach Opieki medycznej za granicą w jednym roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

50 tys. zł

 • Suma ubezpieczenia na korzystanie ze świadczeń ambulatoryjnych w Polsce

 

Jakie poważne stany chorobowe są objęte ubezpieczeniem?

 • Nowotwór
 • Pomostowanie naczyń wieńcowych (by-pass), rewaskularyzacja mięśnia sercowego
 • Operacja naprawcza zastawki serca
 • Zabieg neurochirurgiczny
 • Przeszczep od żywego dawcy narządów
 • Przeszczep szpiku kostnego

 

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 64 roku życia
 • Ochrona ubezpieczeniowa trwa nie dłużej niż do ostatniego dnia roku polisy, w którym Ubezpieczony ukończył 85 rok życia, z wyłączeniem świadczeń
  Opieki ambulatoryjnej w RP, które są realizowane do ukończenia przez
  Ubezpieczonego 65 roku życia


Zapoznaj się z prezentacją produktu

 

Pakiet Medycyna bez granic
- Best Doctors


Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z naszym HELPDESK DCU

tel. 71 338 55 16

mail: help@mydcu.eu

lub z Regionalnymi Dyrektorami Sprzedaży DCU

 

5 powodów dla których warto kupić Pakiet Medycyna bez granic - Best Doctors
 
 

 

Nasza lokalizacja

DCU

Powstańców Śląskich 64
53-333 WROCŁAW

 

Kontakt

Zadzwoń do nas:
Biuro: +48 71 311 9508
Helpdesk +48 71 338 5516

lub wyślij mail na adres:

 

Newsletter

Zamów subskrypcję i bądź z nami na bieżąco...