UBEZP NA ŻYCIE - GRUPY OTWARTE - MENU

    


Wybierz Towarzystwo Ubezpieczeniowe:   Grupowe Ubezpieczenia na życie               

OPIEKUNEM DCU W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE UNIQA JEST:

Pani ELWIRA ALEKSANDER

elwira.aleksander@axa.pl

71 722-19-17 | kom. 600-243-184

 

Pan JAROSŁAW STACH

jaroslaw.stach@axa.pl

kom. 605-351-144


Uwaga! Przypominamy, że podczas wypełniania wniosków Uniqa obowiązkowo należy wpisać nr telefonu i adres e-mail klienta

 
W UNIQA mamy dostępne następujące produkty:» Ulotka
» Ulotko - wniosek
» Ulotka
» Karta produktu
» OWU
» Wniosek do druku
» Interaktywny wniosek
» Wzór wypelnionego wniosku - indywidualny dla dziecka
» Wzór wypełnionego wniosku - rodzinny
» Link do Wniosku

Aby pobrać Wniosek rozwiąż captcha poniżej:
» Ulotka z wnioskiem
» Ulotka z kartą produktu
» Ulotka skrócona
» Karta produktu
» OWU
» Wzór wypełnionego wniosku
» Interaktywny wniosek
» Warianty NNW dla MA
» Warianty dla MA
» Link do Wniosku

Aby pobrać Wniosek rozwiąż captcha poniżej: 

» Medycyna bez Granic - Ulotka
» Medycyna bez Granic - Ulotka bez wniosku
» Medycyna bez granic - Ulotka z Wnioskiem
» Medycyna bez granic - Porównanie
» Medycyna bez granic - OWU
» Link do Wniosku

Aby pobrać Wniosek rozwiąż captcha poniżej: 

» Ulotka
» Ulotka z Wnioskiem
» Ulotka - Zakres ochrony
» Karta produktu
» Ochrona z Plusem - OWU
» Wniosek interaktywny
» Wzór wypełnionego wniosku
» Link do Wniosku

Aby pobrać Wniosek rozwiąż captcha poniżej:   Grupowe Ubezpieczenia na życie

  

OPIEKUNEM DCU W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE TUNŻ WARTA JEST:

Anna Chylińska

anna.chylinska@warta.pl 

+48 785 627 964


 


» Procedura zawarcia ubezpieczenia
» Formularz zmian
» Mapa procesu
» Analiza potrzeb klienta - Lipiec 2021
» Karta produktu WDCiR 3
» WDCiR 3.0 Assistance Pakiety
» WDCiR 3.0 Taryfikator
» WDCiR 3.0. Ulotka 1
» WDCiR 3.0 Ulotka 2
» WDCiR 3.0 Ulotka 3
» WDCiR 3.0 OWU
» WDCiR 3.0 w Pigułce
» WDCiR 3.0 Wiek wstępu
   Grupowe Ubezpieczenia na życie 

( dawniej Polisa-Życie   )
 

PAŃSTWA OPIEKUNEM W COMPENSA ŻYCIE JEST:


Pani JOANNA MUSZYŃSKA

+48 692-870-189
 

 

 

 


Super Grupa to zbiorowe ubezpieczenie na życie mające na celu ochronę życia i zdrowia, a także zabezpieczenie przyszłości finansowej osób ubezpieczonych w ramach grupy otwartej.

Super Grupy to korzystne rozwiązanie dla prywatnych przedsiębiorców oraz ich współmałżonków (tzw. firmy rodzinne oraz firmy mikro), a także osób wykonujących wolne zawody (lekarzy, adwokatów, architektów, artystów) i rolników indywidualnych.


Dokumenty do pobrania:

» WARUNKI PRZYSTĄPIENIA
» KARTA PRODUKTU SUPER GRUPA (IDD)
» Pakiet usług Assistance - Regulamin
» Pakiet usług Assistance - Załącznik 2
» OWU Super Grupa
» Prezentacja Produktu
» Ulotka Produktu
» Procedura zawarcia ubezpieczenia
VIP jest grupowym ubezpieczeniem na życie skierowanym głównie do właścicieli firm, biznesmenów, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników, jak również do wszystkich, którzy są zainteresowani wysokimi sumami ubezpieczenia.
VIP to ubezpieczenie charakteryzujące się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej, połączonym z wysokimi sumami ubezpieczenia przy atrakcyjnej składce.

Program Ubezpieczenia przeznaczony jest dla osób mających od 18 do 69 roku życia. Jest to tzw. ubezpieczenie otwarte, umowa ubezpieczenia, może zostać zawarta już od 3 osób.

 

Dokumenty do pobrania:

» WARUNKI PRZYSTĄPIENIA
» KARTA PRODUKTU (IDD)
» Wniosek z oświadczeniem o stanie zdrowia
» Załącznik do Regulaminu - Assistance VIP 
» Pakiet Usług Assistance - Regulamin
» Ulotka ubezpieczenia VIP
» Ankieta medyczna
» OWU VIP
» Procedura zawarcia ubezpieczenia

 

 
Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.
 
Program ubezpieczeniowy gwarantuje niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia. Prosta konstrukcja wniosku maksymalnie skraca czas zawarcia umowy ubezpieczenia.
 
 

Dokumenty do pobrania:

» WARUNKI PRZYSTĄPIENIA 
» KARTA PRODUKTU 'Polisa dla Ciebie' (IDD)
» KARTA PRODUKTU 'Ubezpieczenie dodatkowe - niezdolność do pracy w wyniku NW' (IDD)
» KARTA PRODUKTU 'Ubezpieczenie dodatkowe - zgon w wyniku NW' (IDD)
» Ulotka ubezpieczenia Polisa Dla Ciebie 
» Aneks 1 do OWU 
» OWU 
» Wniosek o zawarcie ubezpieczenia Polisa Dla Ciebie 
» Wniosek o dodatkowe ubezpieczenie na wypadek zgonu
» Wniosek o dodatkowe ubezpieczenie - renta
» OWU - trwała niezdolność w wyniku NW 
» OWU - zgon w wyniku NW 
» Procedura zawarcia ubezpieczenia

 

 
SENIOR to pierwszy produkt na rynku oferujący ubezpieczenie pobytu w szpitalu oraz trwały uszczerbek na zdrowiu do 75 r.ż. Szeroki zakres ochrony ubezpieczenia. Atrakcyjne sumy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczenia do 75 r.ż. Wiek wstępu od 18 do 72 r.ż.

Dzięki swojej unikatowej konstrukcji program ubezpieczeniowy może być skierowany do:

• Prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków
• Osób wykonujących wolne zawody (lekarze, adwokaci, artyści)
• Rolników indywidualnych
• Emerytów
 
 

Dokumenty do pobrania:

» Wniosek o zawarcie ubezpieczenia
» KARTA PRODUKTU (IDD) 
» Ulotka produktu
» Pakiet Assistance - Regulamin
» Prezentacja
» Pakiet Assistance - Załącznik nr 3
» OWU Senior
» Procedura zawarcia ubezpieczenia

 

 

Nasza lokalizacja

DCU

Powstańców Śląskich 64
53-333 WROCŁAW

 

Kontakt

Zadzwoń do nas:
Biuro: +48 71 311 9508
Helpdesk +48 71 338 5516

lub wyślij mail na adres:

 

Newsletter

Zamów subskrypcję i bądź z nami na bieżąco...