NNW Gothaer "Oświata"

Ubezpieczenie NNW Oświata jest skierowane do placówek oświatowo-wychowawczych (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki wychowawcze i szkoły wyższe), a także do rodziców, opiekunów prawnych, którzy chcą ubezpieczyć swoje dzieci będące uczniami szkół, a także do studentów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Ochrona obejmuje swoim zakresem zdarzenia powstałe w trakcie:
  • zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach szkolnych klubów sportowych (SKS) oraz uczniowskich klubów sportowych (UKS),
  • zajęć wychowania fizycznego odbywających się w ramach planu lekcji w klasach lub szkołach sportowych,
  • uprawiania sportu w ramach pozaszkolnych klubów sportowych, organizacji, czy też uczestnictwa w zawodach i zgrupowaniach.
Ubezpieczeniem objęte są również następstwa zawału serca oraz udaru mózgu.
 
 
Zachęcamy do zapoznania się z Kartą Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Ubezpieczenia:

   Karta Produktu - NNW "Oświata" [376kB]

   Ogólne Warunki Ubezpieczenia - NNW "Oświata" [1346kB]

 

Jesteś klientem zainteresowanym zakupem ubezpieczenia Wiener NNW Oświata?

Zeskanuj kod QR znajdujący się poniżej (jeśli korzystasz teraz z telefonu):

 

lub kliknij w przycisk poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami. Samodzielny zakup ubezpieczenia Wiener NNW Oświata jest prosty i intuicyjny. Nie trwa również zbyt długo.

 

Ubezpiecz dziecko

 


Jeśli masz pytania, do Państwa dyspozycji jest również dedykowana osoba do pomocy w ubezpieczeniach Wiener:
    Monika Biłozor, tel. 534 809 492, mail m.bilozor@mydcu.eu

 

 
 

Nasza lokalizacja

DCU

Powstańców Śląskich 64
53-333 WROCŁAW

 

Kontakt

Zadzwoń do nas:
Biuro: +48 71 311 9508
Helpdesk +48 71 338 5516

lub wyślij mail na adres:

 

Newsletter

Zamów subskrypcję i bądź z nami na bieżąco...