Ubezpieczenia KL dla cudzoziemców

 

Ubezpieczenie jest dedykowane m.in. dla obcokrajowców przyjeżdżających do Polski:

- do pracy (nie ma znaczenia jaka jest forma wykonywanej  pracy - legalnie, czy nie);

- na studia, studenci stacjonarni, na kursach językowych;

- Polacy dla których RP nie jest krajem stałego pobytu (mieszkają na stałe za granicą) nie posiadają w Polsce żadnych ubezpieczeń, a przyjeżdżają na dłuższy okres, np. odwiedzić swoją rodzinę w Polsce.
 


 

Koszty leczenia cudzoziemców (KL)

Zakres ubezpieczenia kosztów leczenia  - zwrot udokumentowanych kosztów leczenia powstałych w skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania:

Do 100 % SU

 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji,
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania,
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP,
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych,
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy (gorsety, protezy, ortezy, kule, stabilizatory, aparaty ortopedyczne.

Do 50% SU

 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu,
 • koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP.

Dodatkowo:

 • koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej w wysokości nie wyższej niż 0,5% SU za jeden dzień i nie dłużej niż za 7 dni;
 • koszty leczenia stomatologicznego, do wysokości 400 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności GTU S.A.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek NNW 100 % SU,
 • suma ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi: 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł.

 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • OC ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność (np. dzieci), w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
 • Ubezpieczający ma do wyboru dwie sumy gwarancyjne: 50 000 zł lub 100 000 zł.

Przy ubezpieczeniu mogą zostać zastosowane zwyżki jeżeli Klient zgłosi, że zamierza uprawiać amatorsko sporty zimowe lub wodnelub gdy wykonuje prace o podwyższonym ryzyku.

 
W załączeniu przesyłamy krótkie opracowanie dot. produktu, ulotkę przygotowaną w 3 językach oraz prezentację o produckie KLC.

Jesteśmy przekonani, że znajdą Państwo odbiorców wśród swoich Klientów np. przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców.

KL Cudzoziemców
- podstawowe informacje [376kB]
Gothaer Ulotka - 3 języki [346kB] Prezentacja Gothaer KLC [1033kB]


 
 
 
 

Nasza lokalizacja

DCU

Powstańców Śląskich 64
53-333 WROCŁAW

 

Kontakt

Zadzwoń do nas:
Biuro: +48 71 311 9508
Helpdesk +48 71 338 5516

lub wyślij mail na adres:

 

Newsletter

Zamów subskrypcję i bądź z nami na bieżąco...